2007-08-11 16:21:53

Motiviši me nežno II

dracena RSS / 11.08.2007. u 17:21

Dracenine "Mrvice"

Osobine idealno zdravih odn. samoostvarenih ljudi po A. Maslowu:

1. Uspešnije opažanje stvarnosti i lagodniji odnos prema njoj, «nevino oko».

Kod samoostvarenih ljudi postoji neuobičajena sposobnost da se otkrije laž, obmana, nepoštenje kod ljudi. I u umetnosti, nauci, politici i javnim zbivanjima lakše, brže i tačnije uočavaju nejasnu ili prikrivenu stvarnost. Zato mnogo bolje razlikuju sveže, konkretno i originalno od apstraktnog i rubrikovanog. Oni više žive u stvarnom svetu prirode nego u gomili pojmova, apstrakcija, očekivanja, verovanja i stereotipija koje je čovek stvorio, a koje većina ljudi brka sa stvarnim svetom i liče na decu koja radoznalo posmatraju svet oko sebe ne upuštajući se u rasprave sa njim («nevino oko»). Samoostvareni ljudi ne beže od realnosti i ne plaše se nepoznatog, pa stoga ne poriču nepoznato, niti ga prerano organizuju. Njihova potraga za istinom nije grčevita, pa privremeno odlaganje donošenja odluka do pribavljanja svih potrebnih podataka nije mučenje kao za većinu ljudi, već ponekad čak može biti i prijatno i podsticajno.

 
2007-08-09 14:09:12

Motiviši me nežno I

dracena RSS / 09.08.2007. u 15:09

Dracenine "Mrvice"

Ako Kinez kad udje u neku javnu instituciju, recimo u Pekingu, na zidu ili stolu službenika vidi ovu sliku, odmah će mu biti jasno kako treba da se ponaša: ozbiljno i dostojanstveno i pritom može biti siguran da će se prema njemu odnositi na isti način, jer je ova slika simbol ispravnosti kineskih državnih činovnika. Ideogram pored cveta bele frezije znači otprilike „čist i nepodmitljiv". Niko zaposlene ne prisiljava da stave ovu sliku pored radnog mesta. Ostavljeno im je na volju da je trebuju ili da to preskoče... Savršen primer pravog načina da se zaposleni podstakne da prihvati poželjni obrazac ponašanja. Nema prinude, smanjenja plate, kritika, grdnji, omalovažavanja, isterivanja sa posla. Samo jedna sličica koja godi oku i duši zaposlenih i njihovih stranaka. Posao motivatora ona obavlja time što izlazi u susret nekim osnovnim ljudskim potrebama.

 
2007-08-04 15:54:53

Veštačka duša Psi

dracena RSS / 04.08.2007. u 16:54

Dracenine "Mrvice"

Da li se približava trenutak kad ćemo moći da zavirimo u ljusku dušu kao u neku kutiju sa alatom, proberemo šta nam treba i upotrebimo po svojoj volji? Izgleda da je nauka ozbiljno načela zagonetku duše, bar njen manifestni deo - mehanizme ljudskog ponašanja.

Od prvih kibernetičkih koraka pedesetih godina prošlog veka pa do danas nauku i naučnike vodi san o veštačkoj inteligenciji koja će po načinu funkcionisanja biti identična ljudskoj, o superračunaru koji će rešavati kompleksne probleme jednako dobro, maštovito i originalno kao što to ponekad čini čovek, samo mnogo brže, efikasnije, pouzdanije i preciznije, kao što priliči mašini. Od ovog cilja je nauka u medjuvremenu samo privremeno odustajala, ali ga se nije trajno odrekala, niti ga se može odreći. Medjutim, put ka tom cilju preprečio je jedan krupan balvan - nedovoljno poznavanje čovekovog psihičkog života tj. nemogućnost predvidjanja ljudskog ponašanja.

 
2007-07-26 05:19:15

Evropsko informaciono društvo - "i2010"

dracena RSS / 26.07.2007. u 06:19

Dracenine "Mrvice"

U periodu izmedju 2000. i 2005. većina članica EU je uglavnom sprovela aktivnosti predvidjene inicijativom „eEurope 2005". U junu 2005. je predstavljena nova inicijativa „i2010-Evropsko informaciono društvo za rast i zaposlenje" čiji je cilj dalja izgradnja integrativnog informacionog društva uz široku upotrebu informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT). Pritom je težište malo pomereno na one oblasti koje su se u proteklom periodu relativno sporije razvijale: javne službe, mala i srednja preduzeća i domaćinstva, tj. privatni sektor.

IKT imaju veliki značaj za privredu. Jedna četvrtina rasta brutonacionalnog dohotka u EU i 40% povećanja produktivnosti otpada na IKT. Rast u ovoj branši je otprilike dvostruko veći nego u ostalim privrednim granama u Evropi. One pospešuju i rast u drugim privrednim granama, budući da posreduju u velikom broju poslovnih i radnih procesa celokupne privrede. Na taj način one značajno utiču na otvaranje novih radnih mesta i standard stanovništva.

 
2007-07-14 09:51:25

Kič kao pseudorealnost

dracena RSS / 14.07.2007. u 10:51

Dracenine "Mrvice"

Koliko je strategija kopiranja u privredi i nauci korisna i poželjna uvek kad obećava dobre finansijske ili neke druge efekte, a naročito ako obećava sticanje novog znanja, toliko je u umetnosti imitacija potpuno neprihvatljiva iz estetskih i izuzetno štetna iz socioloških razloga. (Ovde nije reč o reprodukcijama i sl.) Imitacija umetničkog dela nema umetničku vrednost i nije ništa drugo do kič.

Svet je prosto preplavljen svakakvim trashom koji pretenduje da bude umetnost, ponekad solidno reklamiranim i vešto plasiranim na tržištu. On je neminovnost bio i ostao, ljudska civilizacija ga verovatno nikad neće iskoreniti do kraja, jer će uvek postojati jedna vrsta ljudi koja ga rado konzumira. Neće ga nestati čak ni ako jednog dana na nekom delu sveta zavlada "potpuno blagostanje", ako je tako nešto moguće, koje će svakom pojedincu obezbediti vrhunsko obrazovanje. Jedino čemu se možemo nadati i čemu moramo stremiti je smanjivanje broja ljudi koji ga konzumiraju.

 
2007-07-11 18:24:23

Me Too

dracena RSS / 11.07.2007. u 19:24

Dracenine "Mrvice"

S početkom novog veka pojavio se novi proizvod masovne potrošnje: znanje. Bilo je njega svuda naokolo i ranije, ali nikad ranije nije percipirano i tretirano kao roba. Danas postoji veliko i vrlo dinamično tržište znanja sa velikim brojem ponudjača (izdavačkih kuća, konsultantskih i naučnih institucija) ali na njemu tražnja još uvek daleko premašuje ponudu. Razvijene zemlje i one koje beleže dinamičan rast pate od hronične gladi za novim znanjem.

 
2007-07-08 14:30:13

Dodjavola torpeda!

dracena RSS / 08.07.2007. u 15:30

Dracenine "Mrvice"

"Dodjavola i torpeda, punom parom napred!" Ova rečenica iz nekog starog američkog filma koju uzvikuje kapetan ratnog broda usred ljute pomorske bitke padne mi na pamet uvek kad me okolina satera na veličinu petoparca i oduzme status slobodnog čoveka. Već sama činjenica da mi je pala na pamet je siguran znak vrlo lošeg odnosa okruženja prema meni, za koji više nemam ni jedno racionalno objašnjenje, već u njemu vidim samo bezrazložnu i besciljnu šikanu. Ova bezrazložna šikana je u poslednje vreme u stručnoj i širokoj javnosti dobila naziv mobbing.

 
2007-07-02 20:16:13

Evropsko informaciono društvo

dracena RSS / 02.07.2007. u 21:16

 Dracenine "Mrvice"

Informaciono društvo je u poslednjoj deceniji često korišćen i pomalo pomodan izraz. Kad se k tome ima u vidu i njegovo tehničko poreklo i srodnost sa izrazom informatika, ne čudi što je umnogome ispražnjen od sadržaja i redukovan na tehnološki aspekt. Informaciono društvo, medjutim, podrazumeva mnogo više od tehničke tj. tehnološke modernizacije. To je svet znanja i informacija. U njemu je sve novo i drugačije. To je svet u stalnoj promeni. Privreda funkcioniše na nov način i nudi drugačije proizvode i usluge, promene na tržištu su drastične, stanovništvo ima nove potrebe, stiče nove navike i gradi novi sistem vrednosti, država dobija nove uloge.

 
2007-06-27 16:02:24

Kreativnost - kako je probuditi

dracena RSS / 27.06.2007. u 17:02

Dracenine "Mrvice"

Na prethodnom blogu Rutine, inovativnost i kreativnost svi smo se složili da je kreativnost nekim ljudima data kao urodjena ili u ranom detinjstvu stečena osobina, da od takvih ljudi možemo očekivati kreativnost i podsticati ih na kreativni rad, a od onih koji je nemaju ne vredi ni očekivati ni tražiti stvaranje novih ideja i rešenja. Medjutim, kreativnost može biti i uspavana, a onaj ko je poseduje može je biti nesvestan do kraja života ako nije postojao adekvatan podsticaj za njeno ispoljavanje i korišćenje u pametne svrhe. Takodje postoje i ljudi koji svoju kreativnost u nedovoljno uredjenim uslovima koriste u pogrešne, destruktivne svrhe.

 
2007-06-22 09:20:00

Rutine, inovativnost i kreativnost

dracena RSS / 22.06.2007. u 10:20

Dracenine "Mrvice"

Kad čujemo reč kreativnost, prvo što pomislimo je umetničko stvaralaštvo. Medjutim na kreativnosti pojedinih ljudi su u istoriji stvorene imperije i zaradjena basnoslovna bogatstva. O ovoj poslednjoj vrsti kreativnosti će ovde biti najviše reči. Čini mi se da je najbolje krenuti od negativnog pojma, tj. procesa koji ne sadrže ni malo kreativnosti, od rutina.

 

dracena

dracena
Datum rоđenja:  - Pol:  Ženski Član od:  25.09.2006 VIP izbora:  60 RSS RSS Feed Saznajte više o autoru

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana