Veliki zaplet i veliki rasplet

gorran2 RSS / 01.09.2009. u 13:52

Trostruka godišnjica:
1. IX 1944. Mihailović je proglasio opštu mobilizaciju koja je odvela u smrt preko 20.000 mladića iz Srbije. I to ratujući na strani Nemaca.
1. IX 1944. Hitler je naredio Armijskoj grupi "E" iz Grčke da evakuiše Grčku i angažuje se na teritoriji Jugoslavije.
1. IX 1944. stupila je na snagu tzv. "septembarska amnestija" koju je proglasio maršal Tito i koja je ohrabrila desetine hiljada domobrana i četnika koji nisu bili neposredno odgovorni za zločine da stupe u NOVJ.
Evropa:
Nakon opsežne operacije "Bagration" kojom je Crvena armija izašla na Vislu, Nemci su u avgustu 1944. uspeli da stabilizuju Istočni front. Saveznici su se u junu konačno iskrcali na zapadu, i do septembra oslobodili Francusku, nakon čega se i taj front privremeno stabilizovao. Front u Italiji nije imao uslova za ofanzivni razmah.
Težište akcije prešlo je na krajnji jug Istočnog fronta, u Moldaviju. Nakon sjajnog uspeha Jaško-Kišinjevske operacije Crvene armije u drugoj polovini avgusta 1944, ovo ratno poprište za samo nekoliko nedelja rasplamsaće se u 1.000 km dubok i 1.000 km širok ratni požar, i otvoriti veliku rupu u odbrambenom sistemu Hitlerovog rajha.
To je bio početak kraja. Impresioniran ovim primljenim udarcem, Hitler će izvući poslednje snage i sa istočnog i sa zapadnog fronta da otkloni ovu opasnost. To će dovesti do pada fronta na Visli u januaru, i na Rajni 25. februara 1945. I dok saveznici jure ka Berlinu. Hitlerova ratna mašina će, kao grogirani bokser, pokušavati da zada nasumični i sada već neumesni udar na jugoistoku u svojoj poslednjoj velikoj ofanzivi marta 1945. u Mađarskoj.
Jugoslavija:
Ključni deo ovih zbivanja odigrao se na teritoriji Jugoslavije. 27/28. septembra Treći ukrajinski front Crvene armije pokrenuo je ofanzivu iz Bugarske u Srbiju. Relativno skromnim snagama (tri pešadijska i jedan mehanizovani korpus, do 100.000 ljudi) Crvena armija ostvarila je presudan uspeh. Ove jedinice energično su nastavile eksploataciju svog uspeha i forsiranjem Dunava kod Batine 7. XI 1944. i širenjem u južnu Mađarsku i u pravcu Budimpešte, izazvale krizu nemačke odbrane. U tom periodu na Balkanu se nalazilo oko 700.000 nemačkih vojnika. Uspeh relativno slabijih snaga Crvene armije u tim okolnostima omogućila su intenzivna dejstva savezničke i sovjetske avijacije po komunikacijama, zatim prelazak Rumunije i Bugarske na stranu saveznika. Ipak, najznačajniju ulogu u sprečavanju izvlačenja Ag "E" iz Grčke i u obezbeđivanju sovjetskog nastupanja iz pravca juga i zapada, odigrala je NOVJ.
Doduše, imali su i Nemci "pomoć prijatelja".
Iako je 26. VIII kralj Petar II zvanično i eksplicitno otpustio Mihailovića iz službe, ovaj je 1. IX proglasio mobilizaciju. Desetine hiljada vojnih obveznika iz Srbije naterao je u svoje jedinice, lažno se predstavljajući za priznatog Savezničkog vođu i neosnovano se pozivajući na zakletvu koju su vojnici položili kralju.
6. IX pod patronatom Nemaca Nedićeve kvislinške formacije preformirane su u 3 "srpske udarne divizije" i stavljene pod Mihailovićevu komandu.
12. IX kralj Petar II preko radio-Londona pozvao je sve da stupe u NOVJ.
Za to vreme tzv JVuO nastavila je praksu otvorenog učešća u nemačkim operacijama. Nakon učešća u nemačkim operacijama "Trumpf", "Hallali" i "Kehraus" jula/avgusta 1944. protiv jedinica NOVJ koje su ugrožavale moravsku komunikaciju, tokom septembra snage JVuO predstavljale su glavnu snagu u neuspešnoj newmačkoj odbrani zapadne Srbije. Početkom oktobra Nemci su ih transportovali vozovima u okolinu Kraljeva.
Tu, u dolini Zapadne Morave, ove snage su nekoliko dana koketirale sa idejom da je konačno kucnuo čas da napadnu na Nemce. To je toliko "impresioniralo" Nemce, da su se pravili da nisu ni primetili. 25. oktobra, kad je počeo prodor Ag "E" iz Sjenice prema Prijepolju, poveli su ove snage JVuO sa sobom u napad. Od tada pa do kraja decembra Dražina vojska uredno je napadala na sve prepreke koje bi se postavile pred njih i AgE u proboju kroz Sandžak i istočnu Bosnu. Zatim su od januara predstavljali pomoćno obezbeđenje nemačke komunikacije Sarajevo-Brod.
U tome što su jače snage AgE uspele da se pojave na Sremskom frontu decembra/januara i što je AgE uzela makar skromno učešće u poslednjoj Hitlerovoj ofanzivi marta 1945, ima i njihovae "zasluge".
Štaviše, ta "zasluga" uopšte nije mala.Komentari (21)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

gorran2 gorran2 14:13 01.09.2009

Operacija "Trumpf"

Komanda: Štab komandanta Srbije.
Komandant: general Hans Gustav Felber.

Trupe:

OSOVINA

- Nemci
5. policiski puk
1. policiski puk (delovi)
14. okl. bataljon
delovi 12, okl. puka

- JVuO
4. grupa jurišnih korpusa
Rasinsko-Toplička grupa korpusa
2. kosovski korpus

- Bugari
27. pešadijska divizija

- Srpski Dobrovoljački Korpus (Ljotićevci)
5 nepotpunih pukova

SAVEZNICI:

21, 24. i 25. srpska divizija NOVJ
izvesna podrška i vazdušno snabdevanje od strane savezničke avijacije.Datum početka operacije: 5. VII 1944. u zoru
Tip operacije: koncentrični napad u cilju opkoljavanja i uništenja
Polazni položaji i namere:
4. grupa jurišnih korpusa JVuO sa položaja između planina Željin i Kopaonik napada centar položaja 21. divizije NOVJ. Na njenom levom krilu Rasinsko-Toplička grupa korpusa ojačana nemačkim oklopnim sastavima nastupa iz Aleksandrovca prema Brusu na desnom krilu 21. divizije NOVJ. Na desnom krilu nastupa 2. kosovski korpus.
Bugarska 27. divizija nastupa sa položaja iz okoline Prokuplja opštim pravcem doline reke Toplice protiv delova 25. div. NOVJ. Levo od njih nastupaju pukovi SDK, a iz Lebana delovi nemačkog 1. i 5. policijskog puka nastupaju na položaje 24. srpske divizije NOVJ.

Radi koordinacije dejstava još od proleća 1944. general Felber ima svog oficira za vezu, majora Vajela (Wayel) u štabu 4. grupe jurišnih korpusa JVuO, kao i desetak nižih oficira pri komandama korpusa.

Nemci u svojim dokumentima snage JVuO nazivaju "borbena grupa "Vajel".

Jablaničko-toplička oblast nalazi se na jako osetljivom mestu, između balkanskih saobraćajnih arterija.
Britanci su od Mihailovića zahtevali aktivnost protiv saobraćaja na ovim komunikacijama.
Mihailović je odgovorio lažima, izbegavanjem i sabotiranjem savezničkih pokušaja.
Zbog toga su ga saveznici napustili, i utvrdili kao svoj prioritet na Balkanu jačanje snaga NOVJ u Srbiji.
Jedinice u Jablanici i Toplici bile su u toj aktivnosti najistaknutije i najznačajnije.
Zbog toga su Nemci, iako u oskudici snaga, morali da ofanizivom pokušaju da razbiju ove snage i obezbede svoje komunikacije.
Mihailović je takođe ovaj saveznički napor doživeo kao direktno ugrožavanje svojih vitalnih interesa.
Tako su Nemci i Mihailović našli zajednički interes.
gorran2 gorran2 21:22 01.09.2009

Saveznički razgovori

IZVEŠTAJ VOJNOUPRAVNOG KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 15. JULA 1944. KOMANDI GRUPE ARMIJA "F"

"Vojnoupravni komandant Jugoistoka Ic, pov. br. 5330/44 (general Felber bio je ujedno i okupacioni kdt Srbije i vojnoupravni kdt Jugoistoka. Izveštaj je namenjen nadređenom, komandantu Jugoistoka i komandantu AgF baronu fon Vajhsu u Beogradu.)

14. 7. 44. u 9.00 časova pre podne vodio sam razgovor u Krajs-komandanturi Kruševac sa merodavnim četničkim komandantom Neškom Nedićem (prim: kdt Valjevskog korpusa, Račićev načelnik štaba) iz štaba Draže Mihailovića. Razgovor je vođen na molbu pomenutog Nedića. Neško Nedić je sada načelnik štaba četničke grupe koja se sa nama bori u akciji "Trumpf" i čija se jačina može proceniti na oko 10.000 ljudi. U uvodnom izlaganju, Nedić je napomenuo da su četnici u Englesku izgubili svako poverenje, pošto su ih Englezi izdali i sada Titovim bandama liferuju naoružanje i municiju, usled čega četnici moraju da krvare i da umiru. Pošto su oni sami u borbi protiv komunizma i suviše slabi, uvideli su da moraju tražiti oslonac u nemačkom Vermahtu kome će se bezuslovno potčiniti sa puno poverenja. Oni su spremni da se bore protiv komunizma svuda tamo gde bih ih ja postavio. Na drugoj strani, Nedić je molio ponovnu pomoć u vidu isporuke municije i naoružanja, a naročito teškog naoružanja. Četnici su spremni da daju svaku garanciju da će se isporučeno naoružanje i municija upotrebiti samo protiv komunizma. On je molio dvostruki borbeni komplet pešadijske municije, koja treba da bude izdata pod kontrolom Štaba za vezu Vajel, na primer uz povraćaj praznih čaura; dalje je molio isporuku nekoliko italijanskih teških minobacača. Molio me je za odluku."
gorran2 gorran2 21:26 01.09.2009

Re: Saveznički razgovori

Nakon ovog intenziviranja saradnje u kancelariji veleposlanika Nojbahera i u štabu Jugoistoka sačinjen je plan da Nemci naoružaju i opreme srpskl korpus jačine 50.000 ljudi. Mihailović bi bio faktički komandant, ali bi mu se izašlo u susret utoliko što bi kao formalni komandant figurirao Nedić.
Nedić I Mihailović su se sastali u Ražani 11. VIII radi dogovora o ovom planu.
Celu stvar je međutim stopirao Hitler lično.
gorran2 gorran2 21:53 01.09.2009

Re: Operacija "Trumpf"

Dragoslav Račić je prilično zanimljiva pojava.U septembru 1941. njegov odred bio je aktivan protiv Nemaca, da bi se u oktobru pasivizirao, a u novembru predvodio drugi četnički napad na partizane u Užicu.

Spadao je u četničke komandante koji se nisu legalizovali kod Nedića.

Učestvovao je u Mihailovićevih "6 nedelja neprijateljstva sa Namcima" (tako se izrazio pukovnik Bejli, šef savezničke misije) septembra/oktobra 1943.

S proleća 1944. je u koordinaciji sa Nemcima učestvovao u borbama protiv prodora 2. i 5. divizije u zapadnu Srbiju.

"Prema sigurnom izveštaju, četnički komandant Račić, koji je učestvovao u borbi protiv Grupe "Morača" u prostoru Valjevo, naredio povratak u svoje dotadašnje operacijsko područje, jer neće više da se "prlja" saradnjom sa okupatorom." - kaže o njemu general Felber, komandant Srbije.
(Grupa "Morača" nazvana je po Milutinu Morači, komandantu 5. krajiške divizije i komandantu operativne grupe.)

U julu i avgustu Račić je učestvovao u nemačkim operacijama istočno od Ibra. Evo kako ga na vikipediji hvale zbog učešća u nemačkoj operaciji "Trumpf":
"Četvrta grupa jurišnih korpusa, ojačana lokalnim jedinicama, teško je porazila partizanske divizije koje su, pod komandom Koče Popovića i engleskog majora Džona Hejnikera Mejdžora, iz Toplice prodrle do padina Kopaonika i Goča. Od 5. do 27. jula komunisti su neprestano gonjeni sve do Radan planine. Račić se zatim vratio na Kopaonik da sačeka novu grupu komunističkih divizija, koje su, pod komandom Peke Dapčevića, dolazile iz pravca zapada. Sa promenljivom srećom, Račić se tokom avgusta borio protiv ovih partizanskih divizija. Komunisti nisu uspeli da pređu Zapadnu Moravu i stignu do Šumadije, mada su bili neuporedivo bolje naoružani, a Račić nije uspeo da ih vrati preko Kopaonika. Prvih dana septembra komunisti se ipak povlače prema zapadu, u susret novim divizijama koje su dolazile iz pravca Bosne. Još jedna bitka odigrala se na Jelovoj Gori kod Užica, 8. septembra. Prvog dana partizani su se povukli pred jurišom, ali već sutradan četnici su morali da odstupe zbog ogromne nesrazmere snaga. Njihova nova protivofanziva postala je besmislena kada su, počev od 19. septembra, istočnu granicu Jugoslavije prešle sovjetska i bugarska armija."

Tu je naravno i priča o "bici na Jelovoj Gori" oko koje je osamdesetih toliko naricao Ljubomir Simović. Uglavnom, tokom septembra neuspešno sprečava napad NOVJ kroz zapadnu Srbiju. 2-5. oktobra nemci su njegove trupe vozovima prebacili iz Beograda u Kraljevo.
16. X izašao je sa svojim trupama iz Kraljeva i proglasio rat protiv Nemaca. Posle razoružanja nekih Rusa-belogardejaca i pljačkanja nekih nemačkih pozadinskih skladišta, to ga je brzo prošlo, pa već od kraja oktobra ratuje rame uz rame sa AgE kroz Sandžak i istočnu Bosnu.
Milan Karagaća Milan Karagaća 15:08 01.09.2009

Baš me čudi

Iako je 26. VIII kralj Petar II zvanično i eksplicitno otpustio Mihailovića iz službe, ovaj je 1. IX proglasio mobilizaciju.

Zamislite šta mu je palo na pamet?
12. IX kralj Petar II preko radio-Londona pozvao je sve da stupe u NOVJ.

Je li kralj već bio član partije ili samo SKOJ-a i kandidat za partiju?
Za to vreme tzv JVuO nastavila je praksu otvorenog učešća u nemačkim operacijama. Nakon učešća u nemačkim operacijama "Trumpf", "Kehrhaus" i "Halali" jula/avgusta 1944. protiv jedinica NOVJ koje su ugrožavale moravsku komunikaciju, tokom septembra snage JVuO predstavljale su glavnu snagu u neuspešnoj newmačkoj odbrani zapadne

A oni kažu da su se borili protiv okupatora, za krst časni i slobodu svetu i za kralja i otadžbinu?????
drug.clan drug.clan 15:27 01.09.2009

Re: Baš me čudi

Milan Karagaća
Iako je 26. VIII kralj Petar II zvanično i eksplicitno otpustio Mihailovića iz službe, ovaj je 1. IX proglasio mobilizaciju.

Zamislite šta mu je palo na pamet?
12. IX kralj Petar II preko radio-Londona pozvao je sve da stupe u NOVJ.

Je li kralj već bio član partije ili samo SKOJ-a i kandidat za partiju?
Za to vreme tzv JVuO nastavila je praksu otvorenog učešća u nemačkim operacijama. Nakon učešća u nemačkim operacijama "Trumpf", "Kehrhaus" i "Halali" jula/avgusta 1944. protiv jedinica NOVJ koje su ugrožavale moravsku komunikaciju, tokom septembra snage JVuO predstavljale su glavnu snagu u neuspešnoj newmačkoj odbrani zapadne

A oni kažu da su se borili protiv okupatora, za krst časni i slobodu svetu i za kralja i otadžbinu?????


sada ce da se pojave neki sa laznim dokumentima da pokazu suprotno
dragoljub92 dragoljub92 17:30 01.09.2009

Re: Baš me čudi

ма јок ладно ће кажу да је то комунистички фалсификат нр помишлјајући да докажу једноставно верујте им на реч-
.знају они...
drug.clan drug.clan 18:02 01.09.2009

Re: Baš me čudi

dragoljub92
ма јок ладно ће кажу да је то комунистички фалсификат нр помишлјајући да докажу једноставно верујте им на реч-
.знају они...


Mahali su ovde sa nekim dokumentom koji je kao Mile Budak zajedno sa Mosom Pijade potpisao u Sr. Mitrovici 1935. ili 1937. (ne znaju ni oni najbolje kada je tacno potpisan ali znaju da je autentican) iako se zna da je Budak tada (oba datuma) bio u izbeglistvu u Italiji a ne u zatvoru u Mitrovici.
dragoljub92 dragoljub92 18:19 01.09.2009

Re: Baš me čudi

drug.clan
dragoljub92
ма јок ладно ће кажу да је то комунистички фалсификат нр помишлјајући да докажу једноставно верујте им на реч-
.знају они...


Mahali su ovde sa nekim dokumentom koji je kao Mile Budak zajedno sa Mosom Pijade potpisao u Sr. Mitrovici 1935. ili 1937. (ne znaju ni oni najbolje kada je tacno potpisan ali znaju da je autentican) iako se zna da je Budak tada (oba datuma) bio u izbeglistvu u Italiji a ne u zatvoru u Mitrovici.

ma zezam se ,skoro sam na televiziji gledao kako direktorka arhiva poziva te revizioniste da dođu u arhivi da vide i pročitaju dokaze koje tertete nedića.mislišp da su otišli,kakvi.pišu istoriju na isti način na koji mali perica zamišlja sex.
imam prijatelja koji apsolutno veruje u sve gluposti koje mu revizionisti pričaju,u sve moguće teorije zavere sve do ove nejnovije da pederski lobi hoće da smanji broj stanovnika zemlje jer smo prenaseljeni,a na pitanje kako to da uradi kad azija i afrika nemaju pedere i svu ovu kampanju,nezna ali zavera postoji.a on je samo prosečan srbin i kao takav veruje samo u nedokazive stvari ostalo što se dokazuje nije tačno jer je to zavera da se sakrije istina.pa aj sad ...
matityahu matityahu 19:01 01.09.2009

Re: Baš me čudi

direktorka arhiva poziva te revizioniste da dođu u arhivi da vide i pročitaju dokaze koje tertete nedića


ма, какви архиви и бакрачи... за то је потрбно знати читати, а да би се читало потребно је знати сва слова, а то је већ мало теже. Мој екс комшија и супруга му кажу да не читају ни Политику, ни Данас, ништа осим Курира јер у овим претходним има "много речи".

Јос једном: само су свемир и људска глупост бескрајни.

pederski lobi hoće da smanji broj stanovnika

улепша ми овај тешки 1. септембар (1939) овом теоријом
dragoljub92 dragoljub92 19:12 01.09.2009

Re: Baš me čudi

pederski lobi hoće da smanji broj stanovnika


улепша ми овај тешки 1. септембар (1939) овом теоријом

чути бре,јуче смо нешто причали о овој дигиталној телевизији и завршили са хрватском,абе човечепусти више те хрвате,шта ме брига за њих.отишли су срећан пут,како никад не дођемо до бугара ,македонаца румуна.
то важи и за блог,можемо дас причамо овде о сеџуалном животу карибских риба полетуша и на крај ће опт да завршимо са хрватима усташама четницима,аустроугарском и јебемлига счим.
тугапс
ено га онај код пеђе оће да организује параду педера на косово,ај сад изем ти логику стање свести

едит
најновија теорија-латиницу су у србију донели и исфорсирали срби из босне и хрватске,они су криви јер кад су се досељавали у београд нису хтели да пређу на ћирилицу,то је то.
mirelarado mirelarado 19:32 01.09.2009

Re: Baš me čudi

најновија теорија-латиницу су у србију донели и исфорсирали срби из босне и хрватске,они су криви јер кад су се досељавали у београд нису хтели да пређу на ћирилицу,то је то.


Дакле, свемир је можда и коначан, не можемо знати, али људска глупост је збиља неограничена! И опасна.
Значи, латиница је зло за Србе и треба наћи кривце за њену употребу, пошто се о историјату наше писмености ништа не зна... Трагикомично.
dragoljub92 dragoljub92 19:45 01.09.2009

Re: Baš me čudi

Трагикомично.

само да напоменем човек је гимназијалац и чак има скоро целу годину правног,нијје га завршио ни сам незна зашто,давао испите лепо ал вљда отишо у војску или тако нешто.
mirelarado mirelarado 19:57 01.09.2009

Re: Baš me čudi

dragoljub92
Трагикомично.

само да напоменем човек је гимназијалац и чак има скоро целу годину правног,нијје га завршио ни сам незна зашто,давао испите лепо ал вљда отишо у војску или тако нешто.


Па да, али мржња је увек јача од онога што се можда некад и научило...
dragoljub92 dragoljub92 20:05 01.09.2009

Re: Baš me čudi

mirelarado
dragoljub92
Трагикомично.

само да напоменем човек је гимназијалац и чак има скоро целу годину правног,нијје га завршио ни сам незна зашто,давао испите лепо ал вљда отишо у војску или тако нешто.


Па да, али мржња је увек јача од онога што се можда некад и научило...

не овде нема мржње овде је само глупост у питању.једноставно неспособност да се препозна глупост у теоријама завере.
Bojan Budimac Bojan Budimac 21:04 01.09.2009

Re: Baš me čudi

али људска глупост је збиља неограничена!

Pol Tabori (Paul Tabori) završava svoju knjigu Povijest ljudske gluposti (Naprijed, Zagred, 1973. -- pročitao j više puta, ali je na žalost ne posedujem) rečenicom: "Tako smo došli do kraja ove knjige, ali ne brini, dragi čitatelju, ljudskoj gluposti nema kraja."

Toplo preporučujem narečenu knjigu, a od istog autora (nešto slabija) na istu temu postoji i Umjetnost gluparenja.

Izvinjavam se Gorane za trol, jednostavno nisam mogao da odolim.
gorran2 gorran2 21:16 01.09.2009

Re: Baš me čudi

Trolovi su dobrodošli, gremlini plaćaju kartu, a dvarfovi moraju napolje.
Jedan mudrac je rekao "kad ne bi bilo ljudske gluposti, trebalo bi je izmisliti".
Ili je to možda rekla neka budala?
gorran2 gorran2 12:57 02.09.2009

Egzekucija u Evropi

Tokom leta Crvena armija izvela je uspešnu ofanzivnu operaciju "Bagration" u Belorusiji i Ukrajini, i izbila na Vislu, gde se front stabilizovao za narednih 5 meseci.
Zapadni saveznici su se iskrcali u Normandiji i južnoj Francuskoj i oslobodili Francusku. Zaustavljeni su u Holandiji i u planinama na granici Francuske i Nemačke.20. avgusta 1944. Crvena armija pokrenula je Jaško-Kišinjevsku operaciju, u kojoj je Drugi i Treći ukrajinski front za 12 dana opkolio znatne delove nemačko-rumunske armijske grupe "Južna Ukrajina". Ova armijska grupa je delom uništena, delom razbijena, što je dovelo do kapitulacije Rumunije i Bugarske, i njihovog prelaska na stranu saveznika.
Crvena armija nije imala pripremljene rezerve za eksploatisanje ovog razvoja, ali su jedinice nastavile energičnno napredovanje. Treći ukrajinski front ušao je u Bugarsku sa svega dve armije, od kojih je jedna blokirala tursku granicu, a druga (57. armija) nastavila napad kroz Jugoslaviju.

Nemci su reagovali tako što su 1. IX naredili AgE da evakuiše Grčku i prodre u Jugoslaviju. Za zaustavljanje prodora Crvene armije zadužen je štab 2. oklopne armije koja je bila razmeštena u Jugoslaviji. Međutim, ona je bila vezana borbama sa NOVJ. Pomeranje 1. brdske divizije, 1. puka "Brandenburg" i 92. motorizovanog puka na istok Srbije dovelo je tokom septembra do lančanog pada utvrđenja u dubini položaja 2. okl. armije: Virovitica, Pakrac, Slav. Požega, Banja Luka, Tuzla, Valjevo, Benkovac...

AgE zaustavljena je i vezana borbama u Makedoniji. Njen prodor prema moravskoj dolini dobacio je najdalje do Vranja 10. X, ali njene prednje snage (22. divizija) nisu bile u stanju da nastave napad i sutradan su se povukle iz Vranja.

To je omogućilo 57. armiji CA da i dalje forsirano napreduje. Kad je 7. XI uz pomoć 51. divizije NOVJ forsirala Dunav kod Batine i počela napredovanje u južnu Mađarsku, nemačka vrhovna komanda nije imala dobro rešenje. Iz Soluta je avionom u južnu Mađarsku prebačen štab 68. armijskog korpusa i prepotčinjen 2. okl. armiji. Međutim, on na terenu nije raspolagao trupama osim novoformirane nemačko-mađarske 31. SS divizije slabije borbene vrednosti, i manjim delovima divizije "Brandenburg".
!. brdska divizija (njeni ostaci posle poraza u Beogradskoj operaciji) hitno je prebačena iz Semberije na ovaj sektor, što je dovelo do pada Bijeljine i Zvornika u ruke NOVJ.Prodor 57 armije CA nije zaustavljen, i ona se domogla jezera Balaton i presekla komunikaciju Budimpešta-Beč, što je izazvalo uzbunu u nemačkoj komandi. Treći ukrajinski front ubrzano je ojačan, i počela je opsada Budimpešte. Hitler je reagovao skidanjem IV SS okl. korpusa sa Visle i njegovim slanjem u deblokadu Budimpešte.
Takođe je morao prekinuti svoj protivnapad na zapadnom frontu, i 6. oklopnu armiju prebaciti u Mađarsku.

Sa ovako koncentrisanim snagama, Hitler je 6. marta počeo svoju poslednju veliku ofanzivu: operaciju "Frühlingserwachen" (prolećno buđenje).Bio je to međutim poslednji trzaj mrtvaca. U januaru i februaru su kolabirali istočni i zapadni front sa kojih je skinuo snage i poslao u Mađarsku, tako da je u vreme njegovog "buđenja" Crvena armija već kucala na vrata Berlina.

gorran2 gorran2 15:14 02.09.2009

Zašto su Saveznici napustili Mihailovića?

Postoji gomila knjiga i rasprava na ovu temu. Većina od njih međutim raspravu fokusira na politiku. I to na lokalizovanu, jugoslovensku - ili pak svetsku, međusavezničku.
Istina je međutim na drugom mestu - u vojnim, strateškim i operativnim interesima.
naravno, politika postoji u osnovi. Čerčil je sve vreme rata bio veoma zagrejan za ideju invazije na Balkanu.
Iz vojnih razloga - smatrao je da bi se tu mogao ostvariti značajan uspeh i brz prodor u srednju Evropu, u "meki trbuh Evrope".
I iz političkih - naravno, takav razvoj situacije sprečio bi širenje uticaja SSSR u srednjoj Evropi.

Međutim, invazija je najteži oblik ofanzivne operacije. Pogotovo protiv najbolje armije tadašnjeg sveta. Zahteva, kako pripremljenu veliku koncentraciju trupa, tako i gigantsku logistiku, u vidu zaliha, transportnih sredstava - brodova, aviona, zatim raspoloživih saobraćajnica itd...
Ukratko, Čerčil i Ruzvelt su se složili da su u stanju da izvedu samo jednu veliku invaziju u Evropi - a ta je, iz očiglednih razloga, predviđena u severnoj Francuskoj.
Čerčil, i saveznička komanda Sredozemlja, nastavili su da razmatraju ideju manje ambiciozne invazije na Balkanu.Saveznici su razmatrali mogućnost invazije u Grčkoj. Budući da su ostvarili dominaciju na moru i u vazduhu, samo iskrcavanje predstavljalo bi manji deo problema. Važniji deo je tajming: razvoj iskrcanih snaga u dubinu i širinu pre nego što nemci uspeju da privuku dovoljne snage za kontraudar.
Gručku je branila nemačka Armijska grupa E, jačine oko 350.000 ljudi.
Njena glavna arterija za snabdevanje i za dovlačenje pojačanja je komunikacija Beograd-Solun.
Zbog toga je ključni element za uspeh invazije u Grčkoj bilo onesposobljavanje ove komunikacije.Takođe je razmatrana mogućnost invazije u Dalmaciji. Prisustvo jakih snaga NOVJ koje su držale u svojim rukama brojna ostrva i deo obale, bio je značajan olakšavajući činilac. 2. oklopnoj armiji trebalo je preko 5 meseci da nakon kapitulacije Italije posedne najveći deo jadranske obale. Npr, kapitulacija Italije je objavljena 8. IX, a Nemci su Split zauzeli 27. IX, Trogir 7. XI, Korčulu 26. XII, Karlobag 19. I 1944, Senj 20. I 1944... Vis nikad nisu uspeli da zauzmu, a i u zauzetim mestima bili su neprekidno ugroženi.

U slučaju iskrcavanja u Dalmaciji, osim 2. oklopne armije (jačine preko 300.000 ljudi), trebalo je računati i na izvlačenje AgE iz Grčke - da ne bi bila odsečena, i da bi ojačala trupe u zaleđu Dalmacije. Za pravovremenost ovog predviđenog nemačkog manevra, od presudnog značaja je komunikacija Beograd-Solun.
Zbog toga je ključni element za uspeh invazije u Dalmaciji bilo onesposobljavanje ove komunikacije.Još za vreme rata u Africi, ova komunikacija bila je od velikog značaja za Saveznike. Taj značaj se nakon iskrcavanja u Italiji samo povećao.Saveznici - a Balkanom su se prema unutrašnjoj "podeli posla" uglavnom bavili Britanci - od početka ustanka bili su veoma naklonjeni Mihailoviću. Pomagali su ga propagandno, materijalno u skladu sa skromnim mogućnostima, i politički - energično su podržali njegovu pretenziju da bude priznat kao zakoniti zapovednik svih snaga otpora.
Za uzvrat su očekivali od njega da, u skladu sa svojim mogućnostima, podrži saveznički ratni napor. Nakon zastoja izazvanog nemačkom ofanzivom u Srbiji i zatim Mihailovićevim izbegavanjem, od sredine 1942 Mihailovićevim snagama poslali su veći broj "misija". Te grupe oficira imale su zadatak da organizuju snabdevanje, da održavaju vezu, i da se bave obaveštajnim radom i diverzantskim dejstvima.
Sa njima su usledili zahtevi Mihailoviću da podrži i omogući diverzije na komunikacijama i privrednim objektima. Među ciljevima se po značaju, i po insistiranju Saveznika, isticala komunikacija Beograd-Solun.

Ovo se međutim kosilo sa Mihailovićevim ratnim ciljevima. Njemu nije bilo ni na kraj pameti da izaziva Nemce i tako privuče njihove znatne snage na svoje snage i tako ih ugrozi. Njegov ratni plan sastojao se u tome da treba izvršiti organizaciju jedinica, sačuvati ljudstvo i likvidirati opoziciju, kako bu u trenutku odlaska Nemaca mogao da izvrši etničko (i ideološko) čišćenje i uspostavi veliku Srbiju.

Zato je on na sve načine izbegavao savezničke zahteve. Centralnoj misiji izgovarao bi se da je poslao naređenje, dok bi lokalni komandant tvrdio savezničkim oficirima da nije primio nikakvo naređenje, i tako u beskraj.

Možda bi Saveznici trpeli ovakvo ponašanje u beskraj. Međutim, u međuvremenu su pronašli drugog saradnika na terenu, NOVJ, koji se i bez odgovarajuće opreme bavio po Saveznike korisnim radom na ometanju komunikacija i vezivanju trupa.
Tako je došlo do odluke o ukidanju saradnje sa Mihailovićem i maksimalnom razvijanju ekskluzivne vojne saradnje sa NOVJ.
Saveznički komandant Sredozemlja general Jumbo Wilson 6. XII 1943. poslao je Mihailoviću depešu koja je predstavljala svojevrstan ultimatum. Počinje rečima:

"Nepodnošljiva je sloboda kojom se Nemci koriste komunikacijom Beograd-Solun..."

Depešom se od Mihailovića zahteva istovremeno izvršenje dveju diverzija uz pomoć savezničkog ljudstva na terenu.
Do izvršenja ovog zahteva naravno nije došlo. Naprotiv, Mihailović se veoma uvredio i naljutio na "Engleze". Da nema Nemaca, Englezi bi bili poslednji ljudi na svetu, govorio je.

Zato je još u decembru saveznička komanda naredila svim misijama da napuste Mihailovića i da se evakuišu, samostalno ili preko jedinica NOVJ. Zbog komplikovanosti ovog poduhvata i opstrukcije četnika, ovaj proces potrajao je nekoliko meseci.

Nakon toga Saveznici su kao prioritet na Balkanu odredili jačanje NOVJ u Srbiji i ovdašnje jedinice postale su najurednije i najintenzivnije snabdevane.
Tako se Mihailovićev interes - onakav kako ga je on proklamovao još novembra 1941, i kako ga je shvatao do kraja - razišao sa savezničkim, i veoma primakao nemačkom vojnom interesu.
Ovo zajedništvo zasnovano na interesu ostalo je na snazi do samog kraja rata.

Do savezničkog iskrcavanja na Balkanu na kraju nije došlo, ali je zajednička operacija NOVJ i Saveznika protiv komunikacija veoma doprinela opštem savezničkom ratnom naporu toko prodora Crvene armije kroz panoniju.

Mihailović je međutim do kraja bez ikakvih moralnih problema svoje snage dosledno upotrebljavao protiv ovog savezničkog ratnog napora. Zato je ostao potpuno sam i napušten od svih. Saveznici su do kraja rata bili potpuno nezainteresovani za njega.
Njegov "lik i delo" ponovo su iskopali propagandisti tek sa eskalacijom hladnog rata kao sredstvo da nerviraju Titov režim u Jugoslaviji.
gorran2 gorran2 22:20 07.09.2009

Nemačko viđenje

"Treba, konačno, smatrati pogreškom klasifikaciju toga nepnjatelja kao "banditskog protivnika" a borbi koje se vode protiv njega kao "rat protiv bandi". Radi se, izuzimajući novoformirane jedinice, o operativno i taktički dobro vođenim, teškim oružjem do zavidne mere naoružanim grupacijama snaga, koje se odlikuju dinamikom koju ne treba potceniti i čija brojnost stalno raste. Nisam naklonjen grešci da neprijatelja precenim, jer su upravo sadašnje borbe, sa uspesima i gubicima na obe strane, objektivna osnova za procenu. Zadatak ovog unutarnjeg neprijatelja je takođe uništenje svih Nemaca, to je njegov krajnji cilj. Za postizanje toga cilja njegovo glavno sredstvo je otežavanje, odn. sprečavanje pomeranja nemačkih snaga, naročito prema severu, jer bi time Nemci mogli postići koncentraciju svojih snaga kojoj se on u datom slučaju ne bi mogao odupreti. U stvari, Tito je već uspeo da, u sadejstvu sa anglo-američkim vazduhoplovstvom, skoro potpuno paralizuje odvijanje železničkog saobraćaja iz Grčke prama Beogradu, da trupe koje su vršile pomeranja rasparča na velikim odstojanjima i da ih mnogostruko veže, kao i da u najvećoj meri teško poremeti saobraćaj cisterni i dovoz uglja prema jugu, te da skoro ukoči transporte evakuacije (pogonsko gorivo!)."

(Komandant Jugoistoka baron fon Vajhs Vrhovnoj komandi 20. IX 1944)

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana